Lehel viibib 102 külastajatTellija meelespea

Lugupeetud peo korraldaja ja esinejate tellija!
 
Repertuaari näidetega saate tutvuda vasakpoolses menüüs!
Eelneval kokkuleppel arvestame kliendi soovidega tema jaoks märgilise tähendusega lugude lisamisel õhtul esitatava tantsumuusika repertuaari.
 
Reklaamide valmistamiseks tohib kasutada vaid vasakul asuvast menüülingist avanevaid plakatipilte!
 
NB! Alljärgnev tekst on soovituslik ja meie nägemuse kohaselt aitab kaasa ürituse kordaminekule.
Meie tahaksime teada :
 
1. Kas lava, millel esineme, tahavad kasutada ka teised esinejad - kui, siis mis ulatuses ja mis ajal, siis ehk saame kooskõlastada pillide paigutuse ja muu seonduva.
 
2. Kas tarbitav elekter on piisav ja korralikult maandatud.
Väliürituste puhul on see ülimalt oluline (eriti tähtis on see, et heliaparatuur saaks voolu teise faasi pealt kui toitlustus ja valgusaparatuur). Tööstusvoolu kasutamise puhul on eriti oluline, et pakutava 3-faasilises pistikupesas oleksid juhtmed õiges järjekorras. Praktikas on esinenud juhtum, kus klient pidi kandma kahjusid (üle 300 euro) helitehnika remondi eest seoses sellega, et endine kolhoosi elektrik oli vastavatud puhkekompleksi voolupesa ühendanud valesti ja üks faas oli keres. Ime oli, et keegi viga ei saanud!
Samuti oleks soovitav teavitada pillimehi kui voolu võtmise koht on kaugemal kui 10 m.
 
3. Kas taustamuusikaga (siis kui pillimeestel on vaheaeg) tegeleb band või keegi teine ürituse korraldajate poolt?
Kui seda peab garanteerima band, siis oleks vaja leppida kokku taustamuusika stiil, et pärast ei oleks ütlemist, et '' kas teil seda lugu või bandi polegi!?''
 
4. Kelle aparatuuri kasutatakse kõnede ja muude võimalike esinejate tarbeks?
 
5. Mis aparatuuriga jätkatakse pidu kui ansambel on oma kokkulepitud aja ära mänginud ja kes vastutab pillimeeste turvalisuse eest? Praktikas on esinenud palju sellised olukordi, kus peo korraldaja on jumal teab kus ja vägijookidest klaasistunud silmadega vägilased üritavad survestada lahkuvaid pillimehi jätkama mängu juba nende reeglite ja ajakava järgi.
 
6. Esinemisel vabas õhus oleks vaja garanteerida bandile esinemiskoht mis kaitseks neid ja aparatuuri võimaliku vihmasaju eest.
 
7. Voolu pinge peab vastama normidele mis on lubatud elektrivõrgu poolt ja mis ei kahjusta esinejate aparatuuri.
 
8. Kõikide ürituse paremaks kordaminekuks vajalike probleemide lahendamisega tuleks tegeleda enne ürituse algust (soovitavalt juba esinemistingimuste kokkuleppimise käigus). Siis leitakse kindlasti mõlemaid pooli rahuldav tulemus.
 
Ette tänades,
Good Music OÜ